YÖNETİM

Yönetim Kurulu üç yılda bir yapılan seçimle kulübün en yetkili organı genel kurul tarafından belirlenir. İşletme müdürü kulübün fahri başkanıdır.

Başkan | Ramazan ARTUN
İkinci Başkan | Mustafa Şahin GÖKBUĞA
Genel Sekreter | Çisil ARSLAN
Genel Kaptan | Sezai ALKAN
Kulüp Amiri | Yusuf KÜÇÜK
Muhasip | Süleyman ÜNALDI
Üye | Tuncay ERDOĞAN
Üye | Nuri KESİMCİ
Üye | Mahmut Fırat YALÇINDOĞAN