KULÜP ÜYELİĞİ

“Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü mensupları ile her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir” ifadeleri ile tüzükte yer alan üyelik hükümlerine göre işletme çalışanları kulübün doğal üyeleridir.