GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

Dünya bor piyasasına yön vererek ülke refahına katkıda bulunmayı ilke edinen Eti Maden, sosyal sorumluluklarının farkında bir Kurum olarak özelde çalışanlarının, genelde tüm toplumun sağlığına değer vermektedir. Toplum sağlığının en önemli araçlarından birisi kuşkusuz spordur. Bu bilinçle Kurumumuz, İşletme Müdürlüklerimiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüplere daima destek vermiştir.

Halen Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü himayesinde, dernek statüsü ile faaliyetlerini sürdüren Etispor Kulübü, 1969 yılında Etibank Bandırma Müessesesi Müdürlüğü çalışanları tarafından kurulan, bölgesinin en özel sivil toplum kuruluşlarından biridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, çeşitli vesilelerle kulübün çalışmalarını takip ediyorum. Kulübümüz, gerek yarışmacı takım başarıları, gerek alt yapı ve yaz okulu faaliyetleri, gerekse özel turnuva organizasyonları ile takdiri hak etmektedir. Bu tür faaliyetlerin, üyelerin dolayısıyla işletme çalışanlarının sosyal yaşamına yaptığı katkı küçümsenemez.

Sevgili Etispor’lular; Eti Maden ailesi olarak Kurumumuzu faaliyet alanında dünyanın en önemli kuruluşu yapma gayretlerimiz ancak, bedenen ve ruhen sağlıklı çalışanlarla mümkün olabilir. Bu anlayışla Sizleri takip ediyor, yaptığınız gurur duyulacak faaliyetlerinizi biliyor, Kurumumuzu en güzel şekilde temsil ettiğinizi görüyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, sportif başarı yanında sportmenlik de en az onun kadar değerlidir. Her alanda olduğu gibi spor alanında da rakibe saygıyı ve güzel ahlakı egemen kılmalıyız. Elli yılı aşan geçmişinize ve Dünya Bor Lideri Kurumumuza yaraşır tüm çalışmalarınızda sizleri desteklediğimizi bilmenizi isterim.

Başarılar diliyor, başarılarınızın hepimizin başarısı olarak kabul göreceğinin bilinmesini istiyor, dahası başaracağınızı biliyorum!

Serkan KELEŞER