BAŞKANIN MESAJI

Kulübümüzün amacı Dernek Tüzüğü’nde “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü personelinin ve üyelerinin fiziki ve moral yeteneklerini milli amaçlara göre geliştirmek, toplu yaşayış, anlaşma, kaynaşma, arkadaşlık, disiplin duygularını ve yurt sevgisini geliştirmek, işgücünü artırmak, sportmenlik ruhunu ve davranışlarını kazandırmak” olarak ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz bu amaç doğrultusunda öncelikle, üyelerimiz ile İşletme çalışanlarının ve aile üyelerinin spor yapma olanaklarını geliştirme çabası içindedir. Bunun yanında çevremizdeki düzenli spor yapma imkanından yoksun olan kesimlere ulaşarak, hem alt yapılarımıza sporcu kazandırmak hem de erken yaşlarda keşfedilen yeteneklerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.Bu çalışmalarda en büyük dayanağımız hiç kuşkusuz “Dünya Bor Lideri” Kurumumuzdur. Bu bilinçle faaliyetlerimizde desteklerini esirgemeyen Kurumumuz ve İşletme Müdürlüğümüzün değerli yöneticilerine şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum.

Ramazan ARTUN